<optgroup id="souka"><small id="souka"></small></optgroup>
<optgroup id="souka"><wbr id="souka"></wbr></optgroup>
<center id="souka"></center>
<optgroup id="souka"><div id="souka"></div></optgroup>
<optgroup id="souka"><div id="souka"></div></optgroup>
<center id="souka"></center>
 

Jogi figyelmeztetések

A Caterpillar minden szerz?i jogot fenntart a Caterpillar tulajdonában álló minden sz?vegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan, és ezúton engedélyezi az ?n számára az itt k?zzétett dokumentumok – kizárólag az információ átvitele és megtekintése céljából t?rtén? – elektronikus másolását. ?n nem tükr?zheti, nem módosíthatja és egyéb módon sem dolgozhatja át a jelen webhelyen található fájlokat ismételt k?zzététel céljából, és nem nyomtathatja ki az itt k?zzétett információkat a Caterpillar írásos engedélye nélkül. Kifejezetten erre irányuló rendelkezés hiányában semmilyen itt k?zzétett információ nem tekinthet? a Caterpillar bármilyen szerz?i joga, szabadalma, illetve védjegye vonatkozásában licenc vagy jog átruházásának.

A CAT, a CATERPILLAR, ezek emblémái, a "Caterpillar-sárga, " és a "Power Edge " kivitel, valamint az itt említett cég- és termékazonosítók a Caterpillar cég védjegyei, engedély nélküli felhasználásuk tilos. A Cat és a Caterpillar a Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 bejegyzett védjegyei.

Jogi figyelmeztetések

Az itt k?zzétett információkat, beleértve a sz?vegeket, képeket, illetve hivatkozásokat, A CATERPILLAR INC. "JELENLEGI áLLAPOTUKBAN" BIZTOSíTJA, KIZáRóLAG MáRKAKERESKED?I éS üGYFELEI TáJéKOZTATáSáRA, éS AZOK SEMMILYEN GARANCIáT NEM FOGLALNAK MAGUKBAN, SEM KIFEJEZETT, SEM VéLELMEZETT MóDON, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE AZ éRTéKESíTHET?SéGRE, ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA, ILLETVE ARRA VONATKOZó BELEéRTETT GARANCIáT, HOGY AZOK MáSOK JOGAIBA NEM üTK?ZNEK. A Caterpillar Inc. nem vállal felel?sséget az ebben a k?zleményben és egyéb itt hivatkozott vagy ide hivatkozással kapcsolódó dokumentumokban lév? hibákért és hiányosságokért. Ez a k?zlemény m?szaki és egyéb pontatlanságokat tartalmazhat, és nem minden itt hivatkozott termék és szolgáltatás elérhet? minden területen. A tájékoztatást id?szakonként módosítjuk, és a Caterpillar az itt ismertetett termékeket és szolgáltatásokat bármikor módosíthatja. Az itt k?zzétett információk alapján t?rtén? eljárás el?tt forduljon további tájékoztatásért a Caterpillar területileg illetékes márkakeresked?jéhez.

Amennyiben ?n k?zvetlenül a Caterpillar vállalathoz fordul megjegyzések, kérdések, javaslatok, ?tletek vagy hasonlók formájában a jelen Webhellyel, illetve a Caterpillar termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, ?n belegyezik abba, hogy az így k?z?lt adatok nem tekintend?k bizalmasnak, és a Caterpillart nem terheli k?telezettség a válaszadásra, és szabadon, korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, k?zzéteheti és terjesztheti az információt mások számára, nem kizárólagosan beleértve az ilyen információkat tartalmazó fejlesztési, gyártási, illetve marketingtermékeket.

***********************

A Netscape bejegyzett védjegy, a Netscape Navigator logó a pedig a Netscape Communications Corporation vállalat védjegye. A Microsoft bejegyzett védjegy, az Internet Explorer pedig a Microsoft Corporation vállalat védjegye. Az Acrobat és az Acrobat logó az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Az Apple és a QuickTime az Apple Computer Inc. védjegyei. A jelen weboldalakon k?zzétett semmilyen információ nem tekinthet? az ilyen védjegyek használatára vonatkozó jog biztosításának vagy engedélyezésének.

手机在线日本va无卡无码